Prev / Next / XINUJP - ChangeWebLog

payload size[inet]

2016-07-12

すぐ忘れるのでメモ

MTU: Maximum Transmission Unit
L2 payload size = IP-header + IP-payload size

MSS: Maximum Segment Size
TCP payload size = MTU - (IP-header + TCP-header)

permlink